За Братя Минкови

Търсейки баланс между традиции и съвременни технологии във
винопроизводството, съчетахме 135-годишен опит, благодатни почви, подходящ
климат и винарска страст, и продължихме пътя, завещан ни от братя Минкови.

Използвахме традиционни винарски практики и добавихме към тях нови
идеи и технологии. Избраният тероар осигурява отличен ароматен и вкусов
профил на вината ни. Отглежданите от нас сортове разгръщат огромен потенциал
в създаването на качествени, експресивни и атрактивни вина. Вдъхновени от
стила "Нов свят", възстановихме винарска изба "БРАТЯ МИНКОВИ - традиция от
1875" с мисията да се превърнем в синоним на високо качество и собствена
идентичност.